- Entreprenør med minigraver, minidumper, kompaktlaster og traktor

- Flomforebyggende tilsyn for både private og det offentlige av bekker, elver, grøfter, stikkrenner, kulverter og sandfang med tilbud om utføring av tiltak dersom det er nødvendig.

- Døgnvakt ved akutte hendelser f.eks. relatert til vær, vind og vann og avløp. Rensk av sluk/grøfter/leding av overflatevann, fjerning av vindfall over/ved infrastruktur osv.

- Veivedlikehold som høvling, grusing, kantslått osv. med utstyr spesielt tilpasset smale veier og gangveier, gårdsveier og skogsveier

- Anleggsgartnertjenester og hagearbeid

- Trefelling, krattrydding, opprydding og bortkjøring

- Massetransport med traktor og dumperhenger eller bil og tipphenger

- Skånsom fjerning av fjell med boring og fjellkiler

- Bygging av tur- og sykkelstier

- Brøyting og strøing

- Småjobber

- Hus- og Hytteservice

- Utleie

 

Firmanavnet vårt beskriver at vi i hovedsak utfører oppdrag med minimaskiner, men med et bredt tjenestespekter. Vi har siden oppstarten i 2010 opparbeidet allsidig erfaring fra en rekke oppdrag og oppdragsgivere, både private og offentlige.

Se også egen side med oversikt over tjenester for mer utfyllende info om oppdrag vi utfører eller kontakt daglig leder Espen Gillerhaugen for en uforpliktende prat.

 

 


Plenklipping med kompaktlaster. Denne har både bioklipp og bakutkast for høyt gress

Plenklipping med kompaktlaster. Denne har både bioklipp og bakutkast for høyt gress

Pigging av fjell i overvannsgrøft

Pigging av fjell i overvannsgrøft

Vi har tipphenger for massetransport av småkvantum

Vi har tipphenger for massetransport av småkvantum

Natursteinsmuring

Natursteinsmuring med håndstein

Sikting av dekorstein

Levering og oppsetting av natursteinsmur

Kantslått, kommunale veier

Kantslått, kommunale veier

Vi utfører oppdrag for private, bedrifter og det offentlige. Vi tar hovedsakelig oppdrag innenfor en radius på ca. 10 mil fra vår base i Tresfjord i Vestnes kommune. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat.