Vi utfører en rekke tjenester og vil her presentere noe av det vi tilbyr.

Skog:

Vi tilbyr trefelling, men ikke med klatring. Vi utfører derfor kun trefelling der hele treet kan felles i sin helhet, og i tillegg tar vi på oss opprydding og bortkjøring.

Vi tilbyr også utkjøring av tømmer, ved og kvist med traktor og lunnegrip samt småflatehogst, plukkhogst og vindfallhogst.

Vi rydder kratt og småskog med minigraver og treklipper og tilbyr opprydding og bortkjøring. Vi utfører også flishogging samt salg av flis i småsekk til bed eller i bulk.

Vi utfører også maskinell forhåndsrydding og ungskogpleie der terrenget er egnet til det med minigraver og treklipper.

Vi har oppdaterte kurs i Norsk PEFC skogstandard.

Minigraver:

Vi har en 1 tonns minigraver som kommer til de fleste plasser både ute og innendørs. Denne kan og heises til arbeidssted med kran eller helikopter der adkomstvei ikke finnes. Den kan også brukes på mindre prosjekter i hagen og rundt hus og hytte der man ønsker jobben utført mest mulig skånsomt. Maskinen er tross sin størrelse både sterk og effektiv. Vi har minidumper for massetransport i kombinasjon med denne maskinen. 

Bruk av denne type utstyr passer også perfekt til bruk ved utbedring og opparbeiding av turstier, sykkelstier og lignende der det er viktig med minst mulig inngrep.

Vi har flyttehenger til bil for transport av minigraveren og minidumperen så vi kan flytte utstyret rundt til gravejobber på en effektiv måte.

Tjenester relatert til vær og vind:

Flomforebyggende tilsyn for både private og det offentlige av bekker, elver, grøfter, stikkrenner, kulverter og sandfang med tilbud om utføring av tiltak dersom det er nødvendig.

Døgnvakt ved akutte hendelser f.eks. relatert til vær, vind og vann og avløp. Rensk av sluk/grøfter/leding av overflatevann, fjerning av vindfall over/ved infrastruktur osv. Dette er arbeid vi har lang erfaring med.

Fjerning av fjell:

Vi utfører skånsom oppsprekking av fjell der det ikke kan sprenges. Vi borer og benytter fjellkiler i kombinasjon med pigghammer til minigraveren.

Harping/sikting av masse:

Vi utfører harping/sikting av masse med minigraver og en enkel og grei mekanisk harpe med 32mm maskevidde. Dette er en metode vi benytter på våre graveoppdrag for å redusere behovet for tilkjøring og bortkjøring av masse. Vi tar og harpeoppdrag for dem som eventuelt har en jordhaug fra tidligere arbeider som ønskes sortert.

Utleie:

Vi leier ut oss selv som arbeidskraft innen anlegg og landbruk, som sjåfør eller til manuelt arbeid av forskjellige slag. Vi leier også ut traktor med utstyr eller minigraver til andre entreprenører, men kun med fører.

Vi tilbyr ellers utleie av diverse småredskap: elektrisk vedkløyver, kapp- og gjærsag, gressklipper, plenrulle, drill, bilhenger nyttelast 520kg, vibroplate 60kg, minidumper, verktøy for demontering av hjullager og nav, feilkodeleser osv. Vi leier også ut minigraver med fører til private og tilbyr rimelig dagsleie på småprosjekter. Ring for pristilbud.

Anleggsgartner og hagearbeid:

Vi utfører plenklipping, rydding, klipping av hekker, beskjæring, kantslått og slått av skråninger, bortkjøring, planting og luking av bed. Oppgrusing av innkjørsler og planering i tillegg til utgraving av små tomter.

Vi tilbyr også opparbeidelse av plener, bed, murer, uteplasser, hagedammer og steingjerder. Levering av grus, jord og dekorstein.

Veivedlikehold:

Vi utfører høvling, grusing, salting, grøfterensk, kantslått og vegetasjonsrydding.

Transport:

Transportoppdrag med traktor med dumperhenger, nyttelast 2900kg. Hengeren har også staker for transport av tømmer, ved og kvist/kratt.

Brøyting og strøing:

Vinterstid tar vi på oss brøyting og strøing av gårdsplasser, veier, gangveier og parkeringsplasser med traktor. Strøing utføres også med manuell valsespreder på små arealer.

Vedsalg:

Vi selger og leverer bjørk eller blandingsved i 40liter småsekk.

Hytteservice:

Vi utfører diverse oppdrag i hytteområder. Først og fremst mindre prosjekter som vedlikehold av torvtak, graving, plenklipping, kantslått og trefelling samt tilsynsavtaler. Vi tilbyr utleie av diverse verktøy og redskaper hvis du vil fikse litt rundt hytta selv. I tillegg tilbyr vi brøyting og strøing med traktor.

Eiendomsvedlikehold:

Ønsker du en opprydding/oppfriskning av uteområdet rundt hus, hytte og i hagen, så kan vi utføre det.Vi tilbyr også rydding, vedlikehold, beplantning osv. ved bedriftslokaler og kontorbygg.

Vi tilbyr også opprydding/oppfriskning rundt hus og hytte før visninger og salg.

Innenfor dette ligger da også selvfølgelig fortløpende vedlikehold etter sesong som plenklipping, luking, vårpuss og brøyting/strøing både til private og bedriftskunder.


Maskintransport

Strøing av småarealer med manuell strøkasse

Del denne siden