Bilder fra noen av våre oppdrag

Utgraving av talle
Utgraving av talle
Skogsdrift i Kvam
Skogsdrift i Kvam
Skogsdrift i Kvam
Skogsdrift i Kvam
Flomforebygging, Vinstra
Flomforebygging, Vinstra
Flomforebygging, Vinstra
Flomforebygging, Vinstra
Graving av traktorvei med 1tonns minigraver
Graving av traktorvei med 1tonns minigraver
Innleid som sjåfør på kantslått
Innleid som sjåfør på kantslått
Brøyting
Brøyting
Massetransport
Massetransport
Tomtehogst på Hundorp for Sør-Fron kommune våren 2019
Tomtehogst på Hundorp for Sør-Fron kommune våren 2019
Minigraver
Minigraver
Tomtehogst på Frya for Sør-Fron kommune høsten 2018
Tomtehogst på Frya for Sør-Fron kommune høsten 2018
Lasting og massetransport
Lasting og massetransport
Graving av traktorvei
Graving av traktorvei
Hogst ved hytte, Mysusæter
Hogst ved hytte, Mysusæter
Trefelling på Harpefoss
Trefelling på Harpefoss
Traktor og vinsj
Traktor og vinsj
Trefelling v/hytte
Trefelling v/hytte
Opprusting av hyttevei
Opprusting av hyttevei
Opprusting av hyttevei
Opprusting av hyttevei
Masse som har glidd ut og inn i veggen graves bort.
Masse som har glidd ut og inn i veggen graves bort.
Transport og levering av matjord
Transport og levering av matjord
Utskifting av portstolper
Utskifting av portstolper
Nye stolper på plass
Nye stolper på plass
Her skraper vi vekk masse så kledningen får klaring mot bakken.
Her skraper vi vekk masse så kledningen får klaring mot bakken.
Vegetasjonsrensk ved utløp kulvert for Sør-Fron kommune
Vegetasjonsrensk ved utløp kulvert for Sør-Fron kommune
Drenering rundt hytte, Kvamsfjellet
Drenering rundt hytte, Kvamsfjellet
Minidumper brukes på trange plasser
Minidumper brukes på trange plasser
Krattrydding ved gatelys for Sør-Fron kommune
Krattrydding ved gatelys for Sør-Fron kommune
Rydding av vegkanter for Sør-Fron kommune
Rydding av vegkanter for Sør-Fron kommune
Vi brøyter for private, bedrifter og det offentlige
Vi brøyter for private, bedrifter og det offentlige
Vi utfører maskintransport av minimaskiner
Vi utfører maskintransport av minimaskiner
Beiterydding Sør-Fron sommeren 2019
Beiterydding Sør-Fron sommeren 2019
Strømaskin
Strømaskin
Trefelling for hogstmaskin, Frydalen januar 2020
Trefelling for hogstmaskin, Frydalen januar 2020
Trefelling, Frydalen
Trefelling, Frydalen
Ungskogpleie, Gjøvik
Ungskogpleie, Gjøvik
Manuell hogst av grovt tømmer, Gjøvik
Manuell hogst av grovt tømmer, Gjøvik
Maskinparken vi hadde før da vi drev med taubanedrift
Maskinparken vi hadde før da vi drev med taubanedrift
Tømmerdrift, Venabygda. Vi har ikke lenger lassbærer, men utfører fortsatt skogsdrift med traktor.
Tømmerdrift, Venabygda. Vi har ikke lenger lassbærer, men utfører fortsatt skogsdrift med traktor.
Vi utfører muring og bygger trapper med naturstein
Vi utfører muring og bygger trapper med naturstein
Bålplass
Bålplass
Planting av tre
Planting av tre
Vedlikehold av boligtomter
Vedlikehold av boligtomter
Vedlikehold av boligtomter
Vedlikehold av boligtomter
Kantslått av gangveier
Kantslått av gangveier
Kantslått
Kantslått
Kantslått
Kantslått
Fjerning av stor stein før opparbeidelse av teltplass
Fjerning av stor stein før opparbeidelse av teltplass
Planting av bjørkehekk
Planting av bjørkehekk
Pigging av fjell i grøft
Pigging av fjell i grøft
Pigging for senking av overvannsgrøft
Pigging for senking av overvannsgrøft
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus
Tomt til drivhus

Del denne siden