Firmaet ble stiftet på Gjøvik i 2010 av innehaver og daglig leder Espen Gillerhaugen. Vi startet da med taubanedrift og manuelt skogsarbeid og flyttet firmaet til Gudbrandsdalen i 2012. Vi drev med taubanedrift og skogsdrift noen år før det ble satset mer på andre områder. Firmaet ble igjen flyttet i 2022 til Tresfjord i Vestnes kommune.

Vi har i løpet av årene bygget opp allsidig erfaring fra oppdrag innen anleggsgartnertjenester, graving, hytteservice, jernbane, pukkverk, veivedlikehold og jord- og skogbruk. Vi tilbyr en rekke forskjellige tjenester. Likevel er anleggsgartnertjenester, hagearbeid og entreprenørtjenester med minimaskiner det vi driver mest med.

Vi har en komplett minimaskinpark med minigraver, minidumper og kompaktlaster og har spesialisert oss på oppdrag der slike maskiner er best egnet. Vi tilbyr også utleie med fører av disse maskinene, noe som kan være en god løsning for mange da bruk av slike maskiner alltid medfører en viss risiko dersom man ikke har erfaring. Våre minimaskiner kan enkelt fraktes til arbeidssted med kran og helikopter dersom adkomstvei ikke finnes.

Siden vår maskinpark i hovedsak består av minimaskiner holdes også våre kostnader nede og vi kan derfor tilby konkurransedyktige priser på våre tjenester. Minimaskiner gjør også liten skade på plener og i terreng og kan i tillegg brukes innendørs. Bygging av tur- og sykkelstier, kabelgraving, graving og planering i hager osv. er eksempler på arbeid vi utfører og der maskinene er svært godt egnet. Vi har også traktor og redskap som har kompakte mål slik at også dette utstyret er smidig i bruk der det er trangt.

Se oversikt over tjenester for mer utfyllende info om oppdrag vi utfører eller kontakt oss for en uforpliktende prat.


Del denne siden